DATOS DE LA SUBVENCIÓN

  • PROGRAMA: Clubs Esportius Valencians
  • CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A CLUBS ESPORTIUS VALENCIANS, PER LA PARTICIPACIÓ DELS SEUS EQUIPS EN LES COMPETICIONS OFICIALS D’ÀMBIT NACIONAL I/O INTERNACIONAL DE CARÀCTER NO PROFESSIONAL. ANY 2023
  • Importe subvencionado: 12.000 €
  • Enlace a convocatoria y documentación

ORGANISMO:

  • Diputació de Valencia
  • Área de Joventud i Esports